ข่าวล่าสุด
img

มรน. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564

รายละเอียด
img

งานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดปฐมนิเทศออนไลน์ผู้ต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประจำปี 2565

รายละเอียด
img

คณะพยาบาลศาสตร์ ผ่านการรับรองให้เป็น “สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19”

รายละเอียด
img

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7/2564

รายละเอียด

วิดีโอ

img

สายตรงอธิการบดี

img