• 1นักกีฬา มรน. ผ่านรอบคัดเลือกเขตภาคกลาง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
 • 1นศ.มรน. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งทำอาหารที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 1นศ.นิติศาสตร์ มรน. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
 • 1มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คว้า รางวัล Silver Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561
 • 1นศ.ท่องเที่ยวและการโรงแรม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  การแข่งขันการผสมเครื่องดื่ม ในรายการ Bangkok Halal 2018 Muslim Friendly Destination
 • 1นศ.ดิจิทัลอาร์ต คว้าชมเชย เวที INFINITY FUN ความมันส์ไร้ขีดจำกัด
 • 1นักศึกษา มรน. ชนะเลิศเพลงพื้นบ้าน ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
 • 1นศ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คว้า 2 รางวัล การแข่งขันด้านโครงสร้างไม้และเหล็กสายงานวิศวกรรมโยธา
 • 1นศ. คณะวิทยาการจัดการ คว้า 2 รางวัล "BRU Business Plan Challenge 2018"
 • 1นศ.พัฒนาชุมชน รับรางวัลชมเชยโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
N - Network and Communication การสร้างเครือข่ายการทำงานและการสื่อสารหลายรูปแบบ
P - Professional การทำงานแบบมืออาชีพ
R - Responsibility การทำงานด้วยความรับผิดชอบ
U - Unity การประสานสามัคคี