ข่าวล่าสุด
img

อธิการบดี มรน. MOU ผ่านระบบ video conference ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

รายละเอียด
img

มรน. พ่นยาฆ่าเชื้อโรค “ป้องกัน COVID-19”

รายละเอียด
img

มรน. ตั้งจุดคัดกรองตรวจอุณหภูมิ ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เน้นป้องกันและลดความเสี่ยง

รายละเอียด
img

การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563

รายละเอียด

วิดีโอ

img

สายตรงอธิการบดี

img