ข่าวล่าสุด
img

มรน. จัดพิธีไหว้ครู “เฟื่องฟ้าบูชาครู” ของนักศึกษาภาค กศ.พป. ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด
img

มรน. จัดพิธีไหว้ครู “เฟื่องฟ้าบูชาครู” ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด
img

อธิการบดี มรน. เข้ารับรางวัลและร่วมประชุมโครงการถอดบทเรียนการบริหารจัดการ สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 จังหวัดนครปฐม

รายละเอียด
img

มรน. จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

รายละเอียด

วิดีโอ

img

สายตรงอธิการบดี

img