ข่าวล่าสุด
img

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรน. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

รายละเอียด
img

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรน. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการรูปธรรมการบูรณาการการแก้ปัญหาความยากจนระดับตำบล

รายละเอียด
img

มรน. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12

รายละเอียด
img

สสจ. ติดตาม ตรวจเยี่ยม มรน.

รายละเอียด

วิดีโอ

img

สายตรงอธิการบดี

img