ข่าวล่าสุด
img

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมสถาปนาครบรอบ 10 ปี

รายละเอียด
img

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2563

รายละเอียด
img

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ลงทะเบียนหนังสือและจัดหมวดหมู่หนังสือ

รายละเอียด
img

มรน. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพ งานตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียด

วิดีโอ

img

สายตรงอธิการบดี

img