ข่าวล่าสุด
img

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสัญจร ครั้งที่ 1/2566

รายละเอียด
img

ม.ราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเพื่อความสุขจัดกิจกรรมวางแผนการเงินเพื่อสร้างสุขวัยเกษียณ

รายละเอียด
img

มรน. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

รายละเอียด
img

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566)

รายละเอียด

วิดีโอ

img

สายตรงอธิการบดี

img